A Boldogságos Szűz Mária ünnepein az ünnepi liturgiában szolgálnak.

A Szűzanya szolgáló lelkületét próbálják eltanulni, és követni. Lelki vezetőjük Kiss Teodóra, aki a találkozóikat összetartja, és lelki fejlődésükről is gondoskodik.

Fontosnak tartjuk, hogy a lányok is egészen fiatal kortól szolgálatot végezhessenek az egyházközségben, ami nem csak háttérmunkában, éneklésben vagy zsíros kenyér kenésben ölt testet. Noha csak az ünnepek alkalmával látványos a tevékenységük, a Máriás-lányok a folyamatos felkészülés és lelki napok által válnak elhivatott szolgálókká.

De Máriás-lánynak lenni nem csak szolgálatot jelent, hanem fiataljaink egy megtartó és építő közösség tagjává is válnak ezáltal, akiktől nem áll távol a jókedv és vidámság. Sokszínű társaság, ahol mély barátságok kötődnek, a lányok pedig igazi nőkké érhetnek. 

Máriás lányok