Szentmisék rendje

Hétköznap kedd-péntek: 18:00

Szombat: 18.00-kor (vasárnapi előesti szentmise)

Vasárnap: 9:00 (diákmise), 10:30 (online is közvetítve a Plébánia Facebook oldalán / Youtube csatornáján)

Adventben Rorate kedd-péntek: 06:00 (esti szentmise nincs)

Búcsú, ünnepnap: Aktuális hirdetés szerint

Szentségimádás

Csütörtökönként 17:00-17:45-ig

Zsolozsma

Minden szerdán 17.30 órakor

Gyóntatás

Minden vasárnapi szentmise előtt fél órával, illetve külön hirdetés szerint.

Minden közösséget és hívőt szeretettel hívunk, várunk.

Búcsúnyerés

A teljes búcsú elnyerésének három feltétele van: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.

A Szentatya szándékára történő imádság föltétele: Miatyánk és egy Üdvözlégy Mária, de a hívő ezek mellett még más imádságokat is mondhat egyéni buzgóságból.

Amennyiben a teljes búcsú egy templom vagy kápolna látogatásához kötődik, a föltételek:

  • – a hely jámbor látogatása,
  • – egy Miatyánk és egy Hiszekegy imádkozása,
  • – valamint imádságok a Szentatya szándékára

 

Az év bármely napján elnyerhető búcsúk:

  • – fél órás szentségimádás, de részleges búcsút nyerhet az a hívő, aki áhítatos lélekkel szentséglátogatást végez, és áhítatos lélekkel elimádkozza az Ó szentséges Lakoma; Azért ezt a nagy Szentséget imákat
  • – keresztúti ájtatosság elvégzése
  • – a Szentolvasó elimádkozása templomban, kápolnában, vagy családon belül
  • – a Szentírás jámbor olvasása vagy hallgatása legalább fél óráig

 

Azok a hívők, akik a bazilikát hívő lélekkel látogatják és ott valamely szent ünneplésben részt vesznek vagy legalább a Miatyánkot és a Hiszekegyet elimádkozzák, a szokásos föltételek mellett (gyónás, áldozás, és imádság a Pápa szándékára) teljes búcsúban részesülhetnek:

1) a bazilika felszentelésének évfordulóján (augusztus 15.);

2) a titulus liturgikus megünneplésének napján (Nagyboldogasszony augusztus 15);

3) Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén;

4) a bazilika cím megadásának évfordulóján (május 2.);

5) évente egy olyan napon, amelyet a hely ordináriusa határoz meg (április 19.);

6) évente egy olyan napon, amelyet minden egyes hívő szabadon választhat meg.

 

A szokásos föltételek mellett teljes búcsúban részesül az a hívő:

– aki az év első napján Isten segítségét kérve elénekeli a Veni Creator himnuszt

– aki nagyböjt péntekjein szentáldozás után a feszület előtt elimádkozza az Íme, jóságos, édes Jézusom kezdetű imádságot

– aki Nagycsütörtökön az ünnepi szentmise után a tabernákulumba helyezett Oltáriszentség előtt elimádkozza a Tantum ergot.

– aki áhítattal részt vesz a Nagypénteki liturgián és kereszthódolatot végez

– aki a Húsvéti vigílián, vagy keresztelésének évfordulóján megújítja keresztségi ígéreteit

– aki Pünkösd ünnepén Isten segítségét kérve elénekeli a Veni Creator himnuszt

– aki az Úrnapi körmeneten áhítattal részt vesz

– aki augusztus 2-án Porciunkula Búcsúján meglátogatja a plébániatemplomot

– aki az év utolsó napján hálaadásul elimádkozza a Te Deumot