Szegények mindig lesznek veletek

A Cantalicei Szent Félix Karitászcsoportról

„A szegénységben létezik egy paradoxon, amit ma, vagy bármikor nehéz elfogadni, mert szembemegy az emberi logikával és állítja: Van egy olyan szegénység, ami gazdaggá tesz. Pál apostol Jézus Krisztus ’kegyelmére’ utalva meg akarja erősíteni azt, amit az Úr maga hirdetett, nevezetesen, hogy az igazi gazdagság nem abban áll, hogy ’kincseket halmozunk fel a földön, amiket a moly és a rozsda megemészt’ (Mt 6, 19), hanem inkább a kölcsönös szeretetben, amely arra késztet bennünket, hogy hordozzuk egymás terheit, hogy senki ne maradjon elhagyottan vagy kizárva” – írja Ferenc pápa az idei Szegények világnapjára közzétett üzenetében.

Ez a jézusi felhívás eredményezi, hogy a karitász, az idők folyamán változó formában ugyan, de a mi Urunk földi működésének kezdetétől szerves része az Egyház életének. Szerves – és nem könnyű része, tegyük hozzá. Nem véletlen, hogy Jézus soha nem szűnt meg hangoztatni a fontosságát, olyannyira, hogy az Őhozzá tartozás egyik legnagyobb feltételéül szabja a rászorulók megsegítését. 

Szegények mindig lesznek veletek…” – mondja (Mt 26,11; Mk 14,7; Jn 12,8); és figyelmeztet: csak az állhat az ő jobbján a mennyben, aki irgalommal és szeretettel fordul a felebarátja felé. És: 

Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,40)

Ezt igyekeztünk szem előtt tartani akkor is, amikor 2019-ben újra megalakult a Váci Egyházmegyei Karitász máriabesnyői Szent Félix csoportja.

A karitász a krisztusi – keresztény – szeretet legkonkrétabb formája, hiszen azt, ott és akkor nyújtja, amit éppen kell; és annak, aki rá van szorulva, tekintet nélkül arra, hogy ki az illető. Éppen ezért a szeretet szolgáinak, az apostoloktól, majd az első diakónusoktól elkezdve (vö. ApCsel 6), egészen a mai karitász-munkatársakig, egyszerre kell figyelnie a krisztusi tanítást az Egyház földi törvényeivel, de a világ szabályaival és lehetőségeivel is; és mindezt úgy, hogy saját halhatatlan lelkük is előre jusson általa – miközben egyáltalán nem könnyű megtalálni az irgalmasság és a segítés valódi alanyait és módjait sem.

Egy biztos: akkor tudjuk a legtöbbet tenni, ha mindenki azt adja, amije van. Ezért – amennyire lehet, és a jó irányba kilépve a „karácsonyi ételcsomag, használt nagykabát” kényszerű kizárólagosságából, egy olyan karitásztevékenységet képzelünk el, amelyben például

  • a mesterember a szakmunkájával segít, ahol kell;
  • a tanár a pedagógiai érzékével;
  • az ügyvéd a jogi tudásával;
  • a művész a tehetségével(!);
  • a nagymama a gyerekvigyázással;
  • a pap a bűnbocsánattal és az égi áldás lehívásával;
  • a rászorulók pedig azzal, hogy nem szégyellik a szükséget, nem szégyellnek kérni, ha kell – és ők is adják, amijük van.

Úgy lehetünk hatékonyak, ha nem tévesztjük szem elől, hogy a rászorultság nem csak a szegényekre és az „afrikai éhezőkre” jellemző, hanem – valamennyiünkre! Rászorultság például egy megözvegyült testvérünk hirtelen magányossága; de az is, ha egy négy kicsi gyereket nevelő házaspár szeretne hónapok, évek óta először, legalább EGY napot zavartalanul, egymással tölteni…

Újraalakulásunk óta igyekszünk ezt az elvet a gyakorlatba ültetni, ám az elmúlt két év, különösen a COVID-járvány, gyakorlatilag lehetetlenné tette a közösségi munkát. Bizakodunk ezért, hogy most végre valóban elkezdhetünk beteget látogatni; jótékonysági koncertet, kiállítást, süteményvásárt szervezni; újabb utcafelelősöket felkérni; „szaknévsort” szerkeszteni; fát vágni; gyógyszert beszerezni; élelmiszert és ruhát adni. Kérjük, figyeljék felhívásainkat itt a honlapon és a plébánia Facebook-oldalán!

De még ennél is fontosabb, hogy ne habozzunk gyorsan segíteni, ahol kell – és gyorsan segítséget kérni, ha kell!

Magyar Bertalan OFS
máriabesnyői diakónus
csoportvezető

***

A karitász elérhetőségei:
Telefon: +36 30 540 1255;
E-mail: karitasz-mbesnyo@googlegroups.com
Karitász alszámlaszám:
10700196-47329704-51200002 (Római Katolikus Egyházközség)

Köszönjük adományát!

Szent Félix karitászcsoport