A közösségről

bartiemus közösség

2005 tavasza óta létezik a közösség, egy Máriabesnyőn tartott Szentlélek szeminárium után alakultunk. Néhány résztvevő úgy érezte, hogy a szeminárium befejeződése nem valaminek a végét, hanem valami újnak a kezdetét jelenti. Erős vágy volt bennünk az imára, a mélyebb lelki életre, a közösségbe való tartozásra. Kezdetben kéthetente, ma már minden héten összejövünk, és együtt dicsérjük az Urat énekünkkel. Közösségünkben vannak házaspárok és egyedülállók, fiatalok és idősebbek.  

Az egyes alkalmakról

Összejöveteleink a következőképpen épülnek fel:

1. Gitáros szentmisék énekeinek próbája keddenként 19:00 órától  

Gitáros énekekkel dicsérjük az Urat, tudván, hogy „aki énekel, kétszeresen is imádkozik”.

„Hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, szent dalokat, és énekeket!” /Kol 3,16/

2. Az adventi és a húsvéti időben a szentmiséken nem gitáros, hanem gregorián énekek hangoznak el, ebben az időszakban a próbákon is gregorián énekeket próbálunk.

A szentmiséken való zenélésen és éneklésen kívül szoktunk még szolgálni szentségimádásokon, alkalmanként egyéb egyházközösségi eseményeken is.

Jó hangulatot szoktunk csinálni a farsangi bálokon, ahol különféle jól ismert slágereket játszunk.

A próbák nagyon jó hangulatban telnek, a végén beszélgetések alakulnak ki. Az évek során erős közösséggé kovácsolódtunk, barátságok szövődtek.

A nevünkről

Bartimeus, a jerikói vak magasztalta az Istent, miután Jézus meggyógyította őt, és az egész tömeg, amely ezt látta, dicsőítette Istent. /lásd: Lk 18,35-43/
Az Úr a mi szemünket is felnyitotta, megláthattuk, milyen fontos és jó Őt dicsérni. Életünkben tapasztaljuk a Szentlélek munkáját, áldását, kegyelmeit.

„Adjatok hálát mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának!” /Ef 5,20/

 Mindenkit szeretettel vár és befogad a közösség, aki énekével, zenéléssel szeretné áldani az Urat és olyan közösségbe szeretne tartozni, ahol jókedv és szeretet veszi körül.

Találkozzunk minden héten keddenként 19.00-kor a közösségi házban!

Elérhetőségeink

Kája Sándor – T: 06-20-359-4236  (zenei vezető)
Berényi Tímea – T: 06-20-823-1122  (karvezető)

Bartimeus közösség
Cimke: