Esküvő ügyintézése

Itt találhatók az esküvővel kapcsolatos tudnivalók jegyespárok számára.

Mindenek előtt, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, s örülök, hogy szentségi házasságot szeretnétek kötni templomunkban. A felkészüléssel kapcsolatban néhány, kicsit túl hivatalosnak is tűnő, de nélkülözhetetlen információ:

 1. Szükséges beszerezni mindkettőtök 3 hónapnál nem régebbi keresztlevelét (az esküvő időpontjától számítva). Ezt ott, azon a plébánián tudjátok akár személyesen, vagy telefonon elkérni, ahol kereszteltek benneteket. Ha a keresztelés Besnyőn történt, úgy itt kérjétek el.
 2. Ha egyikőtöknek sincs Máriabesnyőn az állandó lakcíme, úgy egyikőtök lakóhely szerinti plébánosától kell engedélyt, elbocsátót kérni.
 3. Fontosnak tartom, hogy imádságban is készüljetek életetek egyik legszebb pillanatára /ez az esküvő/ és ehhez hozzátartozik a vasárnapi Szentmisén való részvétel.
 4. Az esküvők szombaton vannak, előtte péntek este 18 órakor lesz értetek a Szentmise, előtte van lehetőség a gyónásra, és a mise után lesz a próba.
 5. Az esküvőhöz a virágokat és a díszítést a dekoratőrünkkel kell egyeztetni (Berkes Gabriella), a telefonszáma: +36-20-359-42-25.Kérem hogy sem virágszirmot, sem rizst a templomban, ill. előtte ne szórjatok.
 6. Ha az énekekkel külön kérésetek van (Ave Maria, stb…) azt Kája Sándor karnagy úrral kell egyeztetni és külön vele azt rendezni. Tel: +36-20-359-42-36
 7. A jegyeskurzuson és jegyesvizsgálaton (a házasság létrejöttének feltételeit vizsgáló jogi kérdések vizsgálata) mindenkinek részt kell vennie!
 8. Az esketés díjáról a plébánián van lehetőség érdeklődni.
 9. Lehetőség van a szomszédos Lelkigyakorlatos Ház és Konferenciaközpontban az esküvő előtti ill. utáni fogadás megtartására, ill. az udvarra is kitelepülhetnek. (Nagyné Pádár Éva +36-30-999-64-63 matersal@invitel.hu )
 10. Örömmel vesszük, ha volna a rokonságban valaki, aki szívesen felolvasná az olvasmányt az esküvőn.
 11. mellékelt lapot, szíveskedjetek olvasható, nagybetűvel kitölteni és a beszerzett papírokkal együtt, egy egyeztetett időpontban, minél előbb nekem visszahozni. Az esküvő bejegyzését, csak abban az esetben tudom véglegesnek tekinteni, ha a szükséges papírokat megkaptuk.

A házasság szentsége két ember – egy férfi és egy nő – szoros, egységesítő (Mt 19,6), szövetségi kapcsolata, amelynek társadalmi és közösségi hatásai vannak, de elsősorban a felek javára és gyermekek nemzésére, valamint nevelésére irányul. A házasság egy férfi és egy nő termékenyítő szeretetének szentsége, amely Isten teremtő szeretetének jele ebben a világban.

A házasság úgy jön létre, hogy a vőlegény és a menyasszony az egyház közösségében, annak törvényes képviselője, de legfőképpen Isten színe előtt ígéretet tesznek az egymás iránti kölcsönös és visszavonhatatlan tiszteletre és szeretetre (házassági beleegyezés). Isten elfogadja és megpecsételi ezt a szövetséget. A házasság szentségét ennyiben a felek szolgáltatják ki, a pap, vagy a diakónus pedig megáldja a házassági szövetséget és tanúsítja, hogy a házasság megfelelő feltételekkel jött létre.
A házasság létrejöttének alapfeltételei:
– a Krisztusi szeretet képviseletének igenlése
– szabad beleegyezés
– egész életen át tartó, a felek közötti kizárólagos kapcsolat igenlése,
– nyitottság a termékenységre

A házasság, mivel egy férfi és egy nő közötti kizárólagos szövetségi kapcsolat, kizárja
– a többnejűséget, amely sérti a keresztény szeretet és az emberi jog normáit,
– a folyamatos többnejűséget (a kötelezettségek nélküli élettársi viszonyok)

A házasság felbonthatatlan, mivel
– lényegéhez tartozik a feltétel nélküli szeretet
– Isten irántuk való örök szeretetének jele
– Krisztus és az Egyház közösségének kapcsolatát jelzi és erősíti

A házasságot egyedül az önzés bűne fenyegeti, ami a féltékenységben, uralkodási vágyban, élvezetvágyban, hűtlenségben nyilvánul meg. A házasság válságának előidézői:
– a közös beszélgetések hiánya
– a személyes, közös és közösségi ima hiánya
– a közös pihenés és munka hiánya

A házasság szentségének megkötését felkészítés és felkészülés előzi meg. A lelkipásztori felkészítés lehet távoli és közeli:
– a távoli felkészítés a szentbeszédekben, hittanórákon és a tömegtájékoztatás eszközein keresztül történik
– a közeli felkészítés a személyes találkozókon keresztül történik
– a felek házasságát a lelkipásztornak figyelemmel kell kísérnie

A házasságra történő felkészülés távolabbi feltétele a bérmálás szentségének felvétele, amennyiben ez nem oldható meg a házasságkötést megelőzően, úgy azt követően a katekumenális (felnőttek beavatása a keresztény életbe) képzésben.
A házasságra felkészülés közelebbi feltétele az, hogy a felek szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járuljanak.

További tudnivalók

A házasságkötés szertartása »

Az esemény zenei vonatkozása »

Házasság szentsége, kiszolgáltatása és ügyintézés
Cimke: