Szent Félix karitászcsoport

Szent Félix

Megalakult a Váci Egyházmegyei Karitász máriabesnyői Szent Félix csoportja. Az alapító tagok névsora: Kolozsi Anita, Dr. Kovács László, Magyar Bertalan diakónus, Magyar Bertalanné, Six Edit, Wolsky Ádám. A csoport vezetésével Dr. Sztankó Attila plébános atya Magyar Bertalant bízta meg.

A karitász, az idők folyamán változó formában ugyan, de a mi Urunk földi működésének kezdetétől szerves része az Egyház életének. Szerves – és nem könnyű része, tegyük hozzá. Nem véletlen, hogy Jézus soha nem szűnt meg hangoztatni a fontosságát, olyannyira, hogy az Őhozzá tartozás egyik legnagyobb feltételéül szabja a rászorulók megsegítését. 

„Szegények mindig lesznek veletek…” – mondja (Mt 26,11; Mk 14,7; Jn 12,8); és figyelmeztet: csak az állhat az ő jobbján a mennyben, aki irgalommal és szeretettel fordul a felebarátja felé. És: 

„Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.” 

(Mt. 25,40)

A karitász tehát a krisztusi – keresztény – szeretet legkonkrétabb formája, hiszen azt, ott és akkor nyújtja, amit éppen kell; és annak, aki rá van szorulva, tekintet nélkül arra, hogy ki az illető. Éppen ezért a szeretet szolgáinak, az apostoloktól, majd az első diakónusoktól elkezdve (vö. ApCsel 6), egészen a mai karitász-munkatársakig, egyszerre kell figyelnie a krisztusi tanítást az Egyház földi törvényeivel, de a világ szabályaival és lehetőségeivel is; és mindezt úgy, hogy saját halhatatlan lelkük is előre jusson általa.

Plébániánkon – noha a felebaráti szeretetet mindig is sokan és hősies fokon gyakorolták itt – az utóbbi idők adminisztratív és szükségletbeli változásai szükségessé tették ennek a munkának a jelen szabályainak megfelelő átalakítását. Ezt a boldog emlékű dr. Stella Leontin kanonok-plébános atya is érzékelte; ezért 2018 őszén, amikor hazatértem galgamácsai szolgálatom után, megbízott az új karitászcsoport megszervezésével. A következő három hónap az első munkatársak összegyülekezésével és megbeszélésekkel telt: igyekeztünk a (magától értetődő) hithű katolikus, felebaráti szeretettől átitatott szemlélet mellett konkrét szakmai ismereteket is „felvonultatni”; így került szociális munkás, szociális gondozó, jogász, pedagógus, pénzügyi szakember is a csoportba.

Épp ilyen fontosnak gondoljuk azt is, hogy földi tevékenykedésünk a mi igazi Alapítónkkal, Jézussal egyetértésben történjen, az ő szentjeinek példáját is követve. Ezért, Máriabesnyő évszázados kapucinus hagyományaira való tekintettel, úgy határoztunk, hogy égi pártfogónknak Cantalicei Szent Félixet kérjük föl.

Félix testvér, a 16. században, Rómában volt a kapucinus rend alamizsnagyűjtője, s egyben Néri Szent Fülöp, Loyolai Szent Ignác és a Róma utcáit járó Montalto bíboros, a későbbi V. Sixtus pápa jó barátja. Fráter Deogratias, ahogy Róma népe nevezte, karitatív tevékenységével nemcsak a krisztusi szeretet csodáit művelte, de rendjét is átsegítette egy nagy válságon. Már a szentség hírében halt meg, és száz év sem kellett, hogy oltárra emeljék őt, a kapucinusok közül elsőként. (Továbbiak Szent Félixről itt)
Miután megalakultunk, következhet a lényeg. Minél többeket megnyerni munkatársanak: önkénteseket, utcafelelősöket, segítőket, egyházi és világi fórumokat, forrásokat – mindenkit, ha lehet! És másfelől, megtalálni a szükséget szenvedőket – ami nem is olyan könnyű, mint gondolná az ember. Felmérni, mire van szükség, felmérni, mit bírunk – felmérni, mi az Úr szándéka. És mindeközben már tenni, amit tehetünk; tudni, hogy az nem mindig elegendő, és nem elkeseredni ettől. Csak tenni a dolgunkat, akár csak egy pohár vízzel…

Első konkrét tevékenységünk: az élelmiszer-mentésbe és a szükséget szenvedőkhöz való eljuttatásába való bekapcsolódás. Emellett kialakítjuk a karitász ügyeleti rendjét, és elkezdjük az igények felmérését. Megjelenünk a plébánia területén zajló nyilvános rendezvényeken (MladiFest, majális, búcsúk stb.).

Plébános atyánk és társaim nevében is kérem, a közeljövőben figyeljétek a karitászcsoport felől érkező híreket: elmondjuk, leírjuk majd, milyen teendőkben kérjük, várjuk a segítséget. Emellett pedig imádkozzatok velünk, értünk és a rászorulókért, vagyis mindannyiunkért! Dicsőség az Úrnak!

írta: Magyar Bertalan – diakónus

A karitász elérhetőségei:

Telefon: +36 30 540 1255;

T-mail: karitasz-mbesnyo@googlegroups.com

Karitasz alszámlaszám:

10700196-47329704-51200002 (Római Katolikus Egyházközség)

Köszönjük adományát!