Lelki táplálék

 

Idézet

" Ha a világban mindenki el is utasít, Jézus számára akkor is fontos vagy! "

Kemenes Gábor

Képek a kegyhelyről

Főoldal Plébánia A plébános

BOLDOGASSZONY ÉVE MÁRIABESNYŐN 2018-2019

   

A plébános Nyomtat Email
2007 november 30., péntek 12:18

A Bazilika plébánosa:

Dr. Stella Leontin kanonok, c. prépost, plébános

 

 

PLÉBÁNOSI KÖSZÖNTŐ

Püspök atya felkérésére 2016. október elejével – Isten akaratát látva benne – elfogadtam a Gödöllő – Máriabesnyői Bazilika és Egyházközség plébánosi, valamint a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház igazgatói megbízatását. 36 éves papságom alatt ez a hetedik lelkipásztori állomásom. 

Jelmondatom: „Hittel, mely a szeretet által tevékeny.” (Gal 5,6) amit újmisémre választottam, de azóta is ehhez szeretnék Isten kegyelmével hű és következetes lenni. Ebben a jelmondatban úgy érzem, minden benne van. A hit a remény és az élet egyetlen értelme a szeretet. Ennél nagyobb célja nem lehet az embernek. Mindig hittem, hogy gyengeségeim ellenére a kegyelem többre is képes. Ezt minden nap megtapasztaltam, eddigi gazdag és tartalmas életutamon. Boldog, kiegyensúlyozott papnak érzem magam és ezért egy életen át hálás vagyok Jézusnak, aki meghívott engem. Új hely, új lehetőség, új kihívás, amit vállalok.

Örömmel látom, hogy Máriabesnyő a jól működő számos közösség egyházközsége, mert én is közösségteremtő és újabb közösségeket létrehozó embernek tartom magam. Jó Isten mindig közösségben gondolta el az embert és remélem ez így is marad ezen a Kegyhelyen. A közösségek felajánlották a segítségüket, programok szervezését, amit ezúton is köszönök. Nagyra becsült plébániai munkatársakra pedig ezután is számítok. A Bazilika lenyűgöző és csodálatos, ahonnan valami benső kegyelem sugárzik. Különleges hely, ahol az ég és a föld összeér.  

Szeretném, ha ez a kegyhely, Egyházunkhoz, magyarságunkhoz és hagyományainkhoz hűen tudná fogadni, imádságosan és kulturáltan az ide látogatókat. Ehhez is kérem a kedves Hívek segítségét, mint vendéglátókat. 

Szeretem a magasztos és felemelő liturgiát, szeretem a szépet és a művészeteket, szeretem a rendet és a fegyelmet. Szeretek utazni és a Híveket utaztatni. Küldetésemnek érzem a lelkigyakorlatokat. Szeretném a Szentháromság országát építeni és tanítani az embereket, hogy az élet minden nehézség ellenére szép, hogy a szeretet és egy mosoly is mennyországot tud teremteni. 

Nem vagyok tökéletes és nem tudok mindenkinek eleget tenni, de a tökéletesre törekszem és szeretném erőm szerint szolgálni a rám bízottakat, amíg a Gondviselés jónak látja. 

Ehhez kérem a Kedves Hívek segítségét és imáit. Legyen bennünk bizalom, összetartás, lelki békesség, szívbéli öröm és töretlen reménység. 

Dr. Stella Leontin kanonok, c. prépost, plébános