Liturgikus rend

A Liturgikus rend kapcsán kérjük figyelemmel kísérni a kialakult járványügyi helyzet miatti plébánosi rendelkezéseket.
A legfrissebb információk a Bazilika Facebook oldalán olvashatóak ide kattintva »,
vagy weboldalunk Járványügyi rendelkezései között ide kattintva »

Szentmisék rendje

Hétköznap: 18:00 (szerdán 18.30)
Szombaton este 18.00-kor vasárnapi előesti szentmise!
Adventben Rorate hétfőtől péntekig: 06:00 (esti szentmise nincs)
Vasár- és ünnepnap: 09:00, 10:30
Minden első vasárnap ünnepi főpapi nagymise 10.30-kor asszisztenciával és énekkari szolgálattal.
Vasárnap 9 órai Szentmise családos mise.

Zsolozsma

Minden szerdán és nagy ünnepeken 17.30 órakor.

Szentségimádás

Minden hétfőn reggel 09.00-tól esti miséig Szentségimádást tartunk a felső templomban. Bármikor lehet jönni imádkozni akár egy fél órára is.

Minden csütörtökön az esti szentmise után 18:30-től 19:00-ig csendes Szentségimádást tartunk a Váci Egyházmegye megújulásáért. Minden közösséget és hívőt szeretettel hívunk és várunk.

Gyóntatás

Minden szentmise előtt negyed órával, illetve vasárnap a délelőtti szentmisék előtt és közben.

Búcsúnyerés

A teljes búcsú elnyerésének három feltétele van: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.

A Szentatya szándékára történő imádság föltétele: Miatyánk és egy Üdvözlégy Mária, de a hívő ezek mellett még más imádságokat is mondhat egyéni buzgóságból.

Amennyiben a teljes búcsú egy templom vagy kápolna látogatásához kötődik, a föltételek:

  • – a hely jámbor látogatása,
  • – egy Miatyánk és egy Hiszekegy imádkozása,
  • – valamint imádságok a Szentatya szándékára

 

Az év bármely napján elnyerhető búcsúk:

  • – fél órás szentségimádás, de részleges búcsút nyerhet az a hívő, aki áhítatos lélekkel szentséglátogatást végez, és áhítatos lélekkel elimádkozza az Ó szentséges Lakoma; Azért ezt a nagy Szentséget imákat
  • – keresztúti ájtatosság elvégzése
  • – a Szentolvasó elimádkozása templomban, kápolnában, vagy családon belül
  • – a Szentírás jámbor olvasása vagy hallgatása legalább fél óráig

 

Azok a hívők, akik a bazilikát hívő lélekkel látogatják és ott valamely szent ünneplésben részt vesznek vagy legalább a Miatyánkot és a Hiszekegyet elimádkozzák, a szokásos föltételek mellett (gyónás, áldozás, és imádság a Pápa szándékára) teljes búcsúban részesülhetnek:

1) a bazilika felszentelésének évfordulóján (augusztus 15.);

2) a titulus liturgikus megünneplésének napján (Nagyboldogasszony augusztus 15);

3) Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén;

4) a bazilika cím megadásának évfordulóján (május 2.);

5) évente egy olyan napon, amelyet a hely ordináriusa határoz meg (április 19.);

6) évente egy olyan napon, amelyet minden egyes hívő szabadon választhat meg.

 

A szokásos föltételek mellett teljes búcsúban részesül az a hívő:

– aki az év első napján Isten segítségét kérve elénekeli a Veni Creator himnuszt

– aki nagyböjt péntekjein szentáldozás után a feszület előtt elimádkozza az Íme, jóságos, édes Jézusom kezdetű imádságot

– aki Nagycsütörtökön az ünnepi szentmise után a tabernákulumba helyezett Oltáriszentség előtt elimádkozza a Tantum ergot.

– aki áhítattal részt vesz a Nagypénteki liturgián és kereszthódolatot végez

– aki a Húsvéti vigílián, vagy keresztelésének évfordulóján megújítja keresztségi ígéreteit

– aki Pünkösd ünnepén Isten segítségét kérve elénekeli a Veni Creator himnuszt

– aki az Úrnapi körmeneten áhítattal részt vesz

– aki augusztus 2-án Porciunkula Búcsúján meglátogatja a plébániatemplomot

– aki az év utolsó napján hálaadásul elimádkozza a Te Deumot