Szerző: Máriabesnyő Bazilika

Temetés

Temetés

Egyházközségünk osztozik a családtagok gyászában, éppen ezért a szertartással és az elhunyt méltó búcsúztatásával szeretne hozzájárulni a gyász feldolgozásához. Temetések során amennyiben a család szükségesnek tartja, lehetőség van egy rövid, mégis az elhunyt életét, érdemeit és erényeit felsoroló nekrológ felolvasására,

Betegek kenete

Betegek kenete

A gyógyulás szentségei közül második a betegek kenete, sorrendben hetediknek említjük.A betegség, és annak türelmes elviselése – noha az ember sokszor lázad ellene –, más embertársaink lelki segítésének eszköze.Jézus különös módon is figyelt a betegekre. Azzal, hogy meggyógyította őket jelezte, milyennek

Bűnbánat szentsége

Bűnbánat szentsége

A beavatás szentségei mellett egyházunkban van két szentség, amelyeknek célja az ember gyógyulása, egyik a bűnbánat, illetve kiengesztelődés szentsége, másik a betegek kenete. Ezen szentségek megszabadítanak bűneinktől, lelki-testi erőt adnak gyöngeségeinkben.A bűnbánat szentségének nevei: kiengesztelődés szentsége, a megtérés szentsége, szentgyónás.A